اطلاعات

توضیحات

تلفن تکنوتل مدل 9090

 • داراي آیفون
 • 24 نوع زنگ
 • برنامه امداد
 • 5 نوبت پخش اذان
 • چراغ نمایشگر زنگ
 • برنامه مزاحم نشوید
 • چراغ نمایشگر اشغال بودن خط
 • صفحه نمایش 12 رقمی
 • تکرار آخرین شماره گرفته شده
 • تکرار خودکار شماره هاي اشغال
 • 3 نوبت زنگ بیدار باش
 • موزیک انتظار پشت خط
 • برنامه ضد سوء استفاده از خط
 • قفل شماره گیري سه حالته
 • 3 نوع صداي فشردن دکمه ها
 • 1 حافظه مستقیم شماره گیري سریع
 • امکان شماره گیري به روش تن یا پالس
 • قابلیت تنظیم حجم صداي بلندگو در 3 سطح
 • قابلیت تنظیم حجم صداي زنگ در 4 سطح
 • امکان تنظیم شماره جهت کد خط شهري
 • امکان تنظیم شماره جهت فیلتر کد شهري تا 5 رقم
 • امکان ذخیره 62 شماره ورودي و 15 شماره خروجی
 • امکان تنظیم شدت رنگ نوشته هاي صفحه نمایش تا 5 سطح
 • حفاظت شده در مقابل افزایش ولتاژ لحظه اي و رعد و برق
 • منشی یکطرفه و اعلام شماره هاي تماس گیرنده به زبان فارسی، عربی و انگلیسی
X