اطلاعات

توضیحات

تلفن تکنوتل مدل 6900

 • برنامه امداد
 • 24 نوع زنگ
 • داراي آیفون
 • دماسنج دیجیتال
 • 5 نوبت پخش اذان
 • 3 نوبت زنگ بیدار باش
 • صفحه نمایش 16 رقمی
 • موزیک انتظار پشت خط
 • تکرار آخرین شماره گرفته شده
 • تکرار خودکار شماره هاي اشغال
 • قابلیت تنظیم حجم صداي زنگ در 4 سطح
 • امکان شماره گیري به روش تن یا پالس
 • امکان تنظیم شماره جهت کد خط شهري
 • امکان تنظیم شماره جهت فیلتر کد شهري تا 5 رقم
 • نور پس زمینه صفحه نمایش درصورت استفاده از باتري
 • حفاظت شده در مقابل افزایش ولتاژ لحظه اي و رعد و برق
 • امکان انتقال مکالمه به تلفن موازي متصل به این تلفن
 • امکان ذخیره 55 شماره ورودي و 18 شماره خروجی
 • امکان تنظیم شدت رنگ نوشته هاي صفحه نمایش تا 5 سطح
 • شماره گیري قبل از آزاد کردن خط با امکان حذف و یا اصلاح شماره
 • منشی یکطرفه و اعلام شماره هاي تماس گیرنده به زبان فارسی، عربی و انگلیسی
X