اطلاعات

توضیحات

تلفن تکنوتل مدل 2024

  • 24 نوع زنگ
  • ماشین حساب
  • ضد سوء استفاده از خط
  • مجهز به کلید تنظیم بلندي صدا
  • امکان پخش موزیک انتظار پشت خط
  • 9 حافظه مستقیم شماره گیري سریع
  • داراي عملکرد قطع موقت، و شماره گیري مجدد
  • 10 حافظه غیر مستقیم شماره گیري سریع
  • تنظیم شدت رنگ نوشته هاي صفحه نمایش تا 5 سطح
  • امکان شماره گیري پیش از بوق آزاد و تنظیم کد 2 رقمی
  • امکان ذخیره 61 شماره ورودي و 16 شماره خروجی با امکان بررسی، شماره گیري مجدد
  • امکان تنظیم کد پیش شماره شهري از ابتداي شماره تماس هاي ورودي با امکان حذف آن از شماره
X