اطلاعات

توضیحات

تلفن تکنوتل مدل 2024

 • 24 نوع زنگ
 • ماشین حساب
 • ضد سوء استفاده از خط
 • مجهز به کلید تنظیم بلندي صدا
 • امکان پخش موزیک انتظار پشت خط
 • 9 حافظه مستقیم شماره گیري سریع
 • داراي عملکرد قطع موقت، و شماره گیري مجدد
 • 10 حافظه غیر مستقیم شماره گیري سریع
 • تنظیم شدت رنگ نوشته هاي صفحه نمایش تا 5 سطح
 • امکان شماره گیري پیش از بوق آزاد و تنظیم کد 2 رقمی
 • امکان ذخیره 61 شماره ورودي و 16 شماره خروجی با امکان بررسی، شماره گیري مجدد
 • امکان تنظیم کد پیش شماره شهري از ابتداي شماره تماس هاي ورودي با امکان حذف آن از شماره
X