تلفن تکنوتل

فیلتر

نمایش دادن همه 7 نتیجه

تلفن تکنوتل مدل 2024

تلفن تکنوتل مدل 2024

دارای 24 نوع زنگ و ماشین حساب و مجهز به کلید تنظیم بلندي صدا
امکان پخش موزیک انتظار پشت خط

تلفن تکنوتل مدل 5370

تلفن تکنوتل مدل 5370

دارای 16 نوع زنگ و موزيك انتظار پشت خط و قفل شماره گيري سه حالته
امكان استفاده از دو خط تلفن و امكان مكالمه سه نفره يا كنفرانس

تلفن تکنوتل مدل 5799

تلفن تکنوتل مدل 5799

دارای صفحه نمايش 12 رقمي و مجهز به دماسنج ديجيتالي و تكرار آخرين شماره گرفته شده
تكرار خودكار شماره گيري و قفل شماره گيري سه حالته و نور پس زمينه صفحه نمايش

تلفن تکنوتل مدل 5929

تلفن تکنوتل مدل 5929

داراي آیفون و دارای  برنامه امداد و دماسنج دیجیتال
5 نوبت پخش اذان و موزیک انتظار پشت خط و 3 نوبت زنگ بیدار باش

تلفن تکنوتل مدل 6900

تلفن تکنوتل مدل 6900

دارای برنامه امداد و داراي آیفون و دماسنج دیجیتال
24 نوع زنگ و 5 نوبت پخش اذان و موزیک انتظار پشت خط

تلفن تکنوتل مدل 6903

تلفن تکنوتل مدل 6903

دارای برنامه امداد و ماشین حساب
دارای 24 نوع زنگ و 5 نوبت پخش اذان و 3 نوبت زنگ بیدار باش

تلفن تکنوتل مدل 9090

تلفن تکنوتل مدل 9090

داراي آیفون و 24 نوع زنگ
دارای برنامه امداد وچراغ نمایشگر زنگ و برنامه مزاحم نشوید
دارای چراغ نمایشگر اشغال بودن خط و تکرار خودکار شماره هاي اشغال

X