مهتابی

فیلتر

نمایش یک نتیجه

مهتابی ال ای دی مدل T8 8009

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

مهتابی روکار ال ای دی مدل TB 12036

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

 

 

مهتابی زیر کابینتی ال ای دی مدل T5 5005

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

مهتابی زیرکابینتی ال ای دی مدل T5 5009

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

مهتابی زیرکابینتی ال ای دی مدل T5 5012

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

مهتابی زیرکابینتی ال ای دی مدل T5 5018

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

مهتابی زیرکابینتی ال ای دی مدل T8 8018

مهتابی LED جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت روشنایی می باشند. از ویژگی های بارز این مهتابی ها می توان به 80 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی ، بازده نوری و طول عمر بسیار بالا اشاره نمود. این ویژگی ها مهتابی های LED را بهترین و باصرفه ترین جایگزین برای مهتابی های کم مصرف می سازد.عدم استفاده از جیوه در این مهتابی ها برخلاف مهتابی های کم مصرف ، نوری سالم و عاری از هر گونه اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز را به محیط زیست هدیه می کند .

 

 

X