تغییر پسورد ایمیل ها در گوشی آیفون

مرحله اول : در آیفون ابتدا وارد Settings شوید.(تصویر زیر)

 

۲ – سپس قسمت Accounts & Passwords را باز کنید.

 

 

۳ – در پنجره بعدی  ایمیلی که می خواهید پسورد آن را تغییر دهید را انتخاب می کنید .

 

 

۴ – در قسمت بعدی در قسمت Account  بر روی ایمیل خود مجددا کلیلک کنید تا تنظیمات آن با زشود.

 

 

۵ – سپس در پنجره بعدی در قسمت ICOMING MAIL SERVER و OUTGOING MAIL SERVER پسوردخود را تغییر داده و ذخیره کنید.

 

تغییر پسورد در OutLook

برای تغییر پسورد در OutLook مراحل زیر را دنبال کنید :

۱ – در برنامه outLook وارد قسمت زیر شوید :

File > Account Settings > Account Settings

 

 

۲ – سپس در پنجره باز شده بر روی ایمیلی که می خواهید پسورد آن را تغییر دهید دوبار کلیک می کنید و یا  در پنجره زیر ، بعد از انتخاب ایمیلی که می خواهید پسورد آن را تغییر دهید بر روی دکمه Change کلیک کنید .( تصویر زیر)

 

 

۳ – در پنجره باز شده ، ( Chane Account ) تصویر زیر ، در قسمت Password ، پسورد خود را تغییر دهید .

 

 

۴ – سپس در پنجره بالا Next را بزنید و بعد از اینکه OutLook  پسورد شما را چک کرد ، در پنجره باز شده Close را بزنید و سپس Finish را بزنید.