تماس با ما

پیام خود را برای ما ارسال کنید

اطلاعات تماس با تکنوتل

آدرس : استان مرکزی ، شهرستان زرندیه ، شهرک صنعتی مامونیه ، خیابان بیست و سوم ، شرکت تکنوتل

شماره تلفن :  ۴۵۲۵۱۰۳۹ ۸۶ ۹۸+

شماره فکس :  ۴۵۲۵۱۰۳۹ ۸۶ ۹۸+

X