تماس با ما

پیام خود را برای ما ارسال کنید

اطلاعات تماس با تکنوتل

آدرس : استان مرکزی ، شهرستان زرندیه ، شهرک صنعتی مامونیه ، خیابان بیست و سوم ، شرکت تکنوتل

شماره تلفن بخش فروش :  ۳۳۱۱۳۲۱۱ ۲۱ ۹۸+ – ۳۶۶۱۵۸۰۰ ۲۱ ۹۸+

شماره فکس بخش فروش :  ۳۳۹۶۴۴۷۶ ۲۱ ۹۸+

X